Профорієнтаційна станція "Ліцей"

Ринок праці змінюється швидше, ніж людина стає професіоналом

Управлінська моделююча система ІРУС, з січня 2021 - Personnel Scanner IRUS, має широкий набір інструментів для оцінки працівників усіх рівнів, від кур'єра до ТОП-менеджерів. Система дозволяє працювати з віковими аудиторіями починаючи з 15+ років. Ми поставили перед собою завдання ще більше розширити ІРУС і розробити принципово новий інструмент, який дозволяє визначити професійну спрямованість Актора. Сьогодні це називається профорієнтація, хоча і термін вкрай застарілий, і підходи, які реалізуються існуючими тестовими методиками, не є валідними в умовах швидких змін навколишнього середовища і ринку праці включно. 

Спираючись на напрацювання попередніх 7-ми років, глибоко розуміючи існуючі проблеми ринку праці, не визначеності у сфері підготовки фахівців як робітничих професій, так і спеціалісті з вищою освітою, Центр ІРУС запропонував власну концепцію профорієнтаційних методик. Головною відмінністю підходу ІРУС є визначення не пари людина-професія, а пари людина - сфера професійної реалізації себе як особистості. Ми розглядаємо професійну діяльність, спрощено - професію, не як засіб забезпечення людини необхідними для життєдіяльності ресурсами, а як засіб самореалізації особистості та її повноцінної імплементації у суспільство. Головним у професійному виборі за ІРУС є людина, особистість, повноцінний член спільноти.

Навіть за наявності перевіренного роками інструментарію ІРУС робота над профорієнтаційним відгалудженням була вкрай не простою. Ми використали 7 існуючих тестів-сканерів з бібліотеки ІРУС та доповнили їх двома новими розробками. Одна з них вимірює точність самооцінки Актором своїх психологічних рис, друга його здатність виконувати робочі цикли, які постійно повторюються, так звану рутинність. 

Загалом при профорієнтаційному вимірюванні нова система використовує більше 300 маркерів. Це забезпечує високу точність системи та її валідність.

Система розрахована на старшокласників, які мають зробити вибір у визначенні напрямку подальшого навчання у старшій школі, за класифікацією Нової Української Школи, НУШ, ліцеї. Тому профорієнтаційне розгалудження ІРУС отримало назву "Профорієнтаційна станція Ліцей". Алгоритм станції дозволяє розшири цільову аудиторію в бік старших вікових категорій і використовувати нову розробку ІРУС для Акторів двох вікових груп, 14 - 17 років і 18 - 70. Таким чином професійна станція ІРУС є інструментом профорієнтації для Акторів усіх вікових категорій, які мають бути охоплені відповідними вимірюваннями. Робота над алгоритмом "Ліцею" закінчена. Переведення алгоритму  у програмний продукт буде забезпечене за наявності реальної потреби у його застосуванні.