Що таке ІРУС і як це працює?

Назва ІРУС склалася з перших літер назви управлінської моделюючої системи «Імітатор Реальних Управлінських Ситуацій». ІРУС це багатомодульна система, яка спроможна вирішити повний комплекс завдань, спрямованих на кардинальне підвищення ефективності менеджера та його команди.

ІРУС відображає близько 40 характеристик кожного працівника від ТОПа до прибиральниці у цифрових показниках та графіках.

Етапи роботи з ІРУС:

* Aктор (наголос на першій букві), особа, яка взаємодіє з ІРУСом

Для вирішення поставленних завдань використовуються кілька модулів – блоків, які складають Нейронну схему ІРУС.

Блок Ситуацій і сценаріїв (СіС): Бібліотека Управлінських ситуацій і сценаріїв, їх варіантів та розгалуджень (близько 600). Блок СіС постійно поповнюється.

Блок управлінських ігор (УІ): Поставлені завдання ІРУС може вирішувати в тому числі в ігровій формі. Ігрові управлінські поєдинки ІРУС можуть мати як індивідульний формат, учасники грають кожен за себе, так і колективний, команда проти команди. Однією з форм командних поєдинків є протистояння двох гравців-Aкторів*.

Блок основних якостей (Б12): Аналізує наявність та рівень основних управлінських якостей, притаманних Aктору.

Блок компараторів (К): Порівнює отримані результати вимірювань з базовими.

Блок проекцій (Пк): Відображає на Проекційному полі управлінських якостей ІРУС© наявність та рівень основних якостей, які дозволяють чи заважають Aктору стати успішним управлінцем, необхідний напрямок та ступінь їх корекції.

Блок Оптант (От): Виявляє ступінь схильності до управлінської діяльності у Aкторів, які ще не визначились з основним напрямком своєї діяльності. Блок є базовим при взаємодії з учнями старших класів, коледжів, особами, які бажають визначити свою схильність до управлінської діяльності.

*Оптант, (лат. Optatio – бажання, вибір) - людина, яка стала перед проблемою вибору і робить цей вибір.

Блок принципів (Пр): Декларує основні принципи ІРУС.