Індивідуальна Програма Ефективності

Індивідуальна Програма Ефективності ІРУС це комплекс заходів, спрямованих на підвищення потенційної та наявної управлінської ефективності особи, яка займається чи має на меті займатися управлінською діяльністю.

Метою Індивідуальної Програми Ефективності ІРУС, далі Програми, є суттєве удосконалення навичок практичного управління, його ефективності, формування власного управлінського стилю сучасного менеджера і керівника.

Кроки Програми

- Побудова Індивідуального графіка управлінских якостей Aктора на Проекційному полі управлінських якостей ІРУС©.
- Визначення наявного показника управлінської ефективності Aктора.
- Встановлення на Індивідуальному графіку Aктора реперних точок у зонах, які гальмують зростання його управлінської ефективності. Визначення глибини та напрямку необхідних корекцій.
- Підбір коригуючих вправ з бібліотеки Сценаріїв і Ситуацій ІРУС.
- Формування Індивідуальної Програми Ефективності Aктора. Визначення рівня управлінської ефективності, який має бути досягнутий в ході реалізації Програми.
- Виконання Індивідуальної Програми Ефективності за сприянням особистого консультанта ІРУС.
- Проведення поглибленого дослідження отриманих Актором навичок в ході виконання Індивідуальної Програми Ефективності. У разі необхідності Aкторові надаються додаткові управлінські вправи ІРУС для отримання стійкого позитивного результату. Додаткові вправи надаються безкоштовно.
Результат Програми

Програма вважається виконаною за умови зростання управлінської ефективності Актора на 25% у порівнянні з попередньою.

Оптимальний термін виконання Індивідуальної Програми Ефективності до 7 робочих днів.

Після виконання Програми видається Сертифікат.

Вартість послуги: для учнів шкіл 200 грн; для студентів 210 грн; для практикуючих управлінців 1000 грн.