Вибір професії та підсвідомість.

Тестові системи ІРУС сканують Актора як у свідомій, так і підсвідомій сферах мислення. Це дозволяє точніше визначити справжні тригери при виборі особою тих чи інших варіантів управлінських рішень, соціальних реакцій, міжособових чи групових взаємодій.

Унікальність методик дала можливість отримати цікаві результати і при роботі над новим для ІРУС напрямком, профорієнтаційним. Нова розробка, профорієнтаційна станція "Ліцей", має поєднати нові тести з тими, які вже входять у інструментальну бібліотеку системи Personnel Scanner IRUS.

Інструмент ProverbScanner, який працює з підсвідомими виборами, продемонстрував дещо інші результати вимірювань профорієнтаційних реакцій особи, ніж тести ІРУС, які працюють зі свідомістю. Це дозволяє висловити припущення, що вибір особою майбутньої сфери професійної діяльності є сумою свідомих і підсвідомих мозкових процесів.  

Робота з ІРУС

Замовте вправи, які допоможуть визначити та покращити ваші управлінські навички

Дізнатися більше