Математика ІРУС

Чи відповідає система ІРУС загально прийнятим математичним моделям? Чи можна їй довіряти? Відповідь на ці питання дають діаграми, які відображають розподіл результатів тестування Акторів.

Наведені нижче діаграми* зроблені у період 2015 - 2020рр. і відображають результати вимірювань рівнів управлінської ефективності Акторів, які працювали з системою ІРУС. Цільові аудиторії складалися з Акторів різних за віком, освітою, наявним чи відсутнім досвідом роботи у практичному управлінні. Діаграми вибрані рандомно.

Діаграми свідчать, що більшість Акторів з усіх цільових аудиторій отримували середні показники рівня управлінської ефективності. Відсоток тих, хто отримав низькі і високі показники, є значно нижчим.  

Не залежно від особливостей цільових аудиторій, всі діаграми описуються класичною кривою розподілу Гаусса.

Такий результат дозволяє стверджувати, що методи вимірюваннь системи ІРУС не суперечать класичним моделям визначення результативності і можуть бути визнані математично обгрунтованими.

*Діаграми взяті з реальних кейсів визначення рівнів управлінської ефективности за системою ІРУС, наведених у розділі "Реалізовані проекти".

Робота з ІРУС

Замовте вправи, які допоможуть визначити та покращити ваші управлінські навички

Дізнатися більше