Інтелектуальні тести-есе

Завершена робота над черговим блоком тестів-сканерів управлінської моделюючої системи ІРУС.

Сканер "Розвідка": вимірює у цифрових показниках здатність менеджера ефективно використовувати наявний людський ресурс при виконанні тактичних завдань.

Сканер-есе "Нові смисли": визначає здатність менеджера креативно мислити, виходити за межі загальноприйнятих шаблонів, знаходити нестандартні управлінські рішення.

Сканер-есе "Поняття": визначає здатність менеджера мислити чіткими, лаконічними і завершеними категоріями; формулювати накази доступною для розуміння підлеглих мовою.

Особливістю нових Сканерів є можливість Акторам надавати розгорнуті текстові відповіді на поставлені запитання.

Сканери - есе, так ми назвали новий формат, дозволяють Акторам повніше розкрити свій інтелектуальний потенціал, продемонструвати не стандартність мислення при прийнятті управлінських рішень.

Розробка спрямована на залучення до управлінської діяльності осіб з підвищеними інтелектуальними показниками.

Робота з ІРУС

Замовте вправи, які допоможуть визначити та покращити ваші управлінські навички

Дізнатися більше